Gra „Wyzwania życia”

Aktualnie zbieramy zamówienia na grę:

Po co powstało to narzędzie?

Gra „Wyzwania życia” to planszowa gra edukacyjna zwiększająca świadomość i wiedzę z zakresu seksualności człowieka i zadań okresu dorosłości. To wspaniała pomoc dydaktyczna wszędzie tam, gdzie chcemy wspierać jej odbiorców w rozwoju ich dojrzałości. Można zatem korzystać z niej w szkole, instytucji wsparcia dziennego, całodobowego, podczas warsztatów czy spotkań cyklicznych lub jednorazowych – w zależności od potrzeb.

Kto może korzystać z rozwiązania?

Z narzędzia korzystać mogą nauczyciele, terapeuci, pedagodzy, psycholodzy oraz inni profesjonaliści wspierający młodzież oraz dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Gra jest dostosowana do potrzeb i możliwości tej grupy, jednak nie jest wykluczone korzystanie z niej w innych grupach (osób bez niepełnosprawności lub innymi typami niepełnosprawności).

O grze

W tworzenie gry zostali zaangażowani sami jej adresaci – osoby z niepełnosprawnością intelektualną (uczniowie w roli konsultantów) oraz eksperci (z zakresu seksuologii, pedagogiki specjalnej, mechaniki gier). Narzędzie powstało we współpracy z uczniami Szkół Przysposabiających do Pracy.

W grze planszowej Wyzwania życia (w wyniku współpracy z seksuologami, psychologami oraz pedagogami specjalnymi) wyróżnionych zostało 7. kategorii tematycznych, w których realizowane są następujące treści:

TOŻSAMOŚĆ SEKSUALNA

− Postrzeganie siebie jako kobiety/mężczyzny
− Przeżywanie własnej płciowości
− Świadomość płci
− Płeć biologiczna oraz płeć kulturowa
− Role płciowe
− Orientacja seksualna

ŚWIADOMOŚĆ SEKSUALNA

− Cielesność człowieka
− Budowa ciała, w szczególności: nazewnictwo, anatomia i funkcjonowanie męskich oraz żeńskich narządów płciowych
− Higiena ciała
− Zagadnienia związane z zdrowiem seksualnym i reprodukcyjnym
− Nieświadome oraz niekontrolowane reakcje ciała wynikające z podniecenia seksualnego

ZACHOWANIA SEKSUALNE I INTYMNE

− Rozpoznawanie zachowań motywowanych satysfakcją seksualną (np. przytulanie, ocieranie się, dotyk, pocałunki, podrywanie, tworzenie związków, masturbacja, ekshibicjonizm, fantazje seksualne, sposób ubierania się, makijaż)
− Prawidłowa interpretacja zachowań seksualnych
– Ryzykowane zachowania seksualne
− Naturalność zachowań seksualnych
− Konsekwencje własnych zachowań seksualnych

RELACJA SEKSUALNA – WSPÓŁŻYCIE SEKSUALNE

− Inicjacja seksualna
− Konsekwencje uprawiania seksu
− Odpowiedzialny i bezpieczny seks
− Antykoncepcja
− Podniecenie seksualne

ZWIĄZEK UCZUCIOWY

− Zakochanie
− Miłość
− Okazywanie uczuć
− Odpowiedzialność w związku
− Komunikacja w związku
− Rozwiązywanie problemów w związku

PRZEMOC SEKSUALNA

− Profilaktyka przemocy seksualnej
− Rozpoznawanie przemocy seksualnej
− Konsekwencje dla sprawców przemocy seksualnej
− Prostytucja
− Pornografia

RODZICIELSTWO

− Zapłodnienie
− Ciąża
− Profilaktyka podczas ciąży
− Odpowiedzialne macierzyństwo i ojcostwo
− Opieka nad noworodkiem i niemowlakiem

Film ukazuje uczniów grających w grę planszową “Wyzwania życia” oraz wypowiedzi twórców gry.

Projekt „Wyzwania życia” został zrealizowany w ramach projektu „Innowacje na ludzką miarę – wsparcie rozwoju mikroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.