Podcasty „Mocni”

Po co powstało to narzędzie?

„MocNI – dostępne podcasty“ to 25. profesjonalnych podcastów terapeutyczno-rozrywkowych dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną. Realizacja projektu wpisuje się w ideę zwiększania dostępu osób z niepełnosprawnościami do kultury i rozrywki. Powstałe w ramach projektu nagrania są dostępne i wolne od przeszkód w postaci dodatkowych opłat. Podcasty pomagają w regulowaniu stanów emocjonalnych, motywują do działania, wspierają rozwój zainteresowań oraz zdobywanie nowej wiedzy przez odbiorców innowacji.

Podcasty dostępne są na platformach Anchor oraz Spotify

Tematyka odcinków obejmuje:

 • Budowanie związków uczuciowych oraz przyjacielskich
 • Realizowanie własnych marzeń i pragnień
 • Rozwijanie swoich zainteresowań i pasji
 • Rozumienie wartości pieniądza oraz elementy treningu ekonomicznego
 • Zawieranie nowych znajomości
 • Poznawanie społecznych ról kobiet i mężczyzn
 • Rozwiązywanie konfliktów
 • Prawa i obowiązki osób dorosłych
 • Poszukiwanie pracy, rynek pracy i możliwości zatrudnienia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Istotę pracy zawodowej i zarabiania pieniędzy oraz zakres zadań i obowiązków związanych z podjęciem zatrudnienia
 • Poznawanie siebie oraz swoich mocnych i słabych stron
 • Radzenie sobie z porażką oraz problemami
 • Kształtowanie własnej samooceny
 • Rozwijanie samodzielności
 • Wdrażanie do samodzielnego mieszkania: mieszkalnictwo chronione i wspomagane
 • Poznawanie obowiązków domowych
 • Radzenie sobie ze stresem w życiu codziennym
 • Organizowanie czasu wolnego
 • Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu

Kto może korzystać z rozwiązania?

Podcasty dedykowane są młodzieży oraz dorosłym osobom z niepełnosprawnością intelektualną. Można z nich korzystać zarówno indywidualnie (we własnym domu), jak i w szkole lub placówce – jako narzędzie wspomagające proces dydaktyczny.
Zatem docelową grupę użytkowników stanowią opiekunowie faktyczni (w tym rodzice) osób z niepełnosprawnością intelektualną w Polsce oraz opiekunowie formalni (specjaliści, terapeuci, pedagodzy specjalni itp.) pracujący na co dzień w instytucjach dziennych lub całodobowych, wspierających dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną.
Dodatkowo do podcastów powstał krótki Poradnik (e-book) zawierający metodykę działania w obszarze standardów tworzenia form dźwiękowych dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością intelektualną (podcastów, audycji itp.) łatwych do słuchania – “easy-to-listen”.

W odcinku specjalnym posłuchać możemy rozmowy o seksualności Pauli Rakowskiej, uczestniczki programu Down the Road, laureatki nagrody “Człowiek bez barier” (nagroda publiczności), aktywistki działającej na rzecz praw osób z niepełnosprawnościami oraz Zespołem Downa z Magdą Braun, edukatorką seksualną i pedagożką.

Innowacja społeczna “Mocni – dostępne podcasty“ powstała w ramach projektu „INKUBATOR INNOWACJI SPOŁECZNYCH WIELKICH JUTRA – DOSTĘPNOŚĆ +” realizowanego na zlecenie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020.